AJH

You Are Viewing

Street coach team

Het doel van AJH Allround Services is om jongeren zonder werk of inkomen welke niet door de reguliere instellingen bereikt kunnen worden middels het Street Coach Project te motiveren een volgende stap te zetten naar scholing en of werk. Het betreft hier een intensieve persoonlijke benadering.

Het middel om dit doel te bereiken is het inzetten van AJH Allround Services Street Coach Team.

Wij willen jongeren, onder begeleiding van een gespecialiseerde beveiliger laten werken in een Team als Street Coach in de openbare ruimte. Er wordt in contact getreden met groepen jongeren, actief gesignaleerd en het Team Street Coach treed op als intermediair tussen jongeren en partners zoals Wijkbeheer, Politie, Jongerenwerk en Wijkbewoners.

Twee beveiligers van AJH Allround Services, lopen in de namiddag en ’s avonds door de wijk samen met twee geselecteerde jongeren. Dit Team wordt genoemd: Street Coach Team. Door hun houding en gedrag geven zij het goede voorbeeld aan jongeren, zij benaderen hangjongeren, leggen contact met ze en bespreken knelpunten in de woonwijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, zoals geweld, diefstal, gedrag dat angst bij anderen veroorzaakt. De resultaten van deze gesprekken worden teruggekoppeld naar de hierboven genoemde samenwerkende instanties en er worden oplossingen gezocht in gezamenlijk overleg.

Het AJH Allround Services Street Coach Team blijft in nauw contact met de jongeren en begeleidt hen verder zolang dat nodig is.

Het AJH Allround Sevices Street Coach Team zal bovendien ingezet kunnen worden bij Wijkfeesten, Festivals, en Wijkactiviteiten. Vervolgens kan het AJH Allround Services Street Coach Team ook worden ingezet in het kader van de openbare ruimte in uitgaans gebieden, sportactiviteiten of het stimuleren en mee organiseren van activiteiten voor jongeren in de woonwijk.

De jongeren van het Street Coach Team krijgen een groot deel van hun training van de beveiliger. Vervolgens zal AJH Allround Services samenwerken met verschillende uitzend organisaties waar jongeren van 16-23 jaar een eventuele opleiding kunnen gaan volgen met als doel een vaste baan garantie.

Terug naar DIENSTEN